Alfa jutud Judah Smithiga

Juhtida 6000 liikmelist kogudust ja 250 000 Twitteri järgijat ei ole lihtne. Kuidas Judah Smith seda kõike teeb?

 

MEEDIA ROLL ÜHE PÕLVKONNA VÕITMISEL

Sul on üle 250 000 Twitteri järgija – mis ajendas sind Twitterit kasutama?

Teate, leian, et on oluline suhelda maailmaga viisidel, mida ühiskond mõistab, ja sellised vahendid nagu Twitter aitavad meil seda teha. Ma pole päris kindel, kuidas need 250 000 järgijat tekkisid, kuid minu jaoks on suur au, et inimesed hoolivad sellest, mida postitan, ja ma ei võta seda kergekäeliselt.

Kuidas jagaksid evangeeliumi ühe lausega?

Raske küsimus... kuidas oleks: Jeesus on kõige erakordsem isik, kes iial elanud on, ja kui näed, kes ta tegelikult on, siis on ta vaat et vastupandamatu.

Miks on oluline, et meil oleks arvamus oma põlvkonnas?

Leian, et meid on kutsutud omama arvamust oma põlvkonnas – ma tõesti ei usu, et meil on kristlastena valikuvõimalus selles suhtes. Meil on hääl, kas seda teadvustame või mitte; eesmärk on omada häält, mis annab edasi Jeesuse Kristuse evangeeliumi meie põlvkonnale, kellele head uudised kuluksid marjaks ära.

Mis oleks sinu arvates parim viis edastada evangeeliumi kahekümne- või kolmekümneaastastele?

Arvan, et jõuame nendeni samamoodi nagu Jeesuski seda tegi. Tema järgijad olid teismelised ja kahekümnendates, ja võime oletada, et paljud teised, kes teda kuulasid ja teda järgisid, olid samuti selles vanusegrupis. Ta oli siiras, ehe, loomulik inimestega, ning kaastundlik. Talle läksid korda nende igapäevaprobleemid, ilma et ta oleks käitunud religioosselt. Ta tõesti lihtsalt armastas inimesi ja nad kogesid seda, kui temaga kohtusid. Leian, et peaksime käituma samamoodi. Ärme tee asju keeruliseks.

ALFA

Kuidas on Alfa selle juures abiks?

Alfa puudutab meie usu põhitõdesid – see roll ei tohiks kunagi muutuda. Alati on olemas vajadus jüngerluse järele, ning Alfa on üks võimalikest viisidest, kuidas kogudus saab kindlustada, et järgmine põlvkond selle teatepulga edukalt kätte saab.

Millist vilja on kandnud Alfa töö Seattle City Church koguduses seni?

Oleme korraldanud Alfa kursust pea kümme aastat ja see on üks võimalustest, mida pakume uutele usklikele oma usu rajamiseks vestlusgrupi vormis. Oleme näinud sadu inimesi, kes on Alfa vestlusgruppide läbi leidnud vastuseid olulistele küsimustele selle kohta, kes Jeesus on, mida me usume, ja teistele asjadele, millest saab alguse isikliku usu kasvamine.

TEEKOND SENI JA TULEVIKUS

Mis on seni olnud sinu pastori teekonna kõige ülevam ja kõige madalam hetk?

Ma ei tea, kas oskan need hetked täpselt välja tuua, aga võin öelda, et periood, mil kaotasin oma isa ja eeskuju, võttes samal ajal enda hoolde selle suure koguduse tüüri, oli minu jaoks veidi paradoksaalne. The City Church koguduse juhtimine on mu elu suurimaid rõõme, kuid alustada seda teekonda sellises olukorras on olnud üks raskemaid perioode, mida olen kogenud – nii vaimulikult kui emotsionaalselt.

Mis on parim nõuanne, mida oled sel teel saanud?

Mu vanemad on mind alati julgustanud olema tugev armus, mis on Kristuses Jeesuses – just nimelt armus, mille Jumal on andnud mulle juhtimiseks ja jutlustamiseks. Nad ütlesid mulle järjepidevalt, et inimesed tahavad kuulda, mis mul öelda on, et olen selleks kutsutud ja et oskan seda hästi. Selle tulemusena ei maadle ma ebakindluse ega valealandlikkusega. Ma tean, et see on arm, mille Jumal mulle andnud on.


Kuidas tuled toime pingega selle vahel, kuidas teha, mis Jumal sind tegema kutsunud on ja samas jääda ajakohaseks selle põlvkonna jaoks?

Ma ilmselt leian, et need on üks ja sama asi. Jumal on kutsunud mind olema tema hääleks ja kuulutama tema sõnumit viisil, mis kõnetab seda põlvkonda. Tean, et mitte kõik ei rõõmusta selle sõnumi üle ega nõustu sellega. Aga see ei tähenda, et see sõnum pole neile oluline. Mind aitab see, kui pean meeles, et minu töö ei ole inimesi päästa. See on Püha Vaimu töö ja ta oskab seda väga hästi. Esitan tõde nii hästi kui suudan, ja siis usaldan, et Püha Vaim teeb seda, mida tema oskab kõige paremini.

Ma ei püüa tegelikult olla ajakohane – mõistan, et peame seda tegema, kui tahame inimesteni jõuda, kuid ma ei lase sel kogu mu tähelepanu võtta. Keskendun teadlikult nendele, kes pole kiriku taustaga ja esitan evangeeliumi viisil, millega inimesed suudavad oma igapäevaelu elades samastuda ja just sellest vaatenurgast. Kui see tähendabki olla ajakohane, siis jah, leian, et see on teema, mis puudutab kõiki vaimuliku töö tegijaid.

Kus sa näed end kümne aasta pärast?

Loodetavasti juhin endiselt The City Church koguduse inimesi. Mu südame igatsus on tõesti näidata Seattle'ile ja maailmale, kes on Jeesus, ja see on mu missioon ja meie koguduse missioon järgmised kümme aastat.

 

Judah Smith juhib The City Church kogudust Seattle'is. Leia ta Twitterist: @judahsmith

Fotod: Vivian Silva

Pin Goog