Alfa Holy Trinity Brompton koguduses

2 osa Kes on Jeesus?

Stephen Foster vaatleb Jeesuse ajaloolist isikut ja ning uurib tõestusmaterjali tema elu ja surma kohta.

2 osa Kes on Jeesus?

Next episodes

2 osa Kes on Jeesus?

2 osa Kes on Jeesus?

Find an Alpha near you

Try Alpha

Learn how to run Alpha

Learn how